Menu
Your Cart

2K Games

NBA 2K22 - EU NBA 2K22 - EU
Mới
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 7/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,780,000₫
NBA 2K22 - ASIA NBA 2K22 - ASIA
Mới
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 7/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,380,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 7/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,480,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 7/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 7/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,780,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox One ESRB Everyone Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 20/8/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,180,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox One ESRB Everyone Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 20/8/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,130,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy Xbox Series ESRB Everyone Ngày phát hành 10/11/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, Nintendo Switch ESRB Teen Ngày phát hành 18/09/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,080,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin gameThể loạiSportsHệ máyPS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo SwitchESRBEveryoneUsers Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành11/11/2020Nhà sản xuất & phát hành2K Games..
1,530,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, Nintendo Switch ESRB Teen Ngày phát hành 18/09/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
750,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox One ESRB Everyone Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 20/8/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,050,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin gameThể loạiSportsHệ máyPS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo SwitchESRBEveryoneUsers Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành11/11/2020Nhà sản xuất & phát hành2K Games..
780,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin gameThể loạiSportsHệ máyPS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo SwitchESRBEveryoneUsers Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành11/11/2020Nhà sản xuất & phát hành2K Games..
2,130,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, Nintendo Switch, Xbox One ESRB Everyone Ngày phát hành 3/9/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
930,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One ESRB Mature 17+ Ngày phát hành 25/9/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,230,000₫
Showing 1 to 16 of 48 (3 Pages)