Menu
Your Cart

Bandai Namco Games

Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Fighting Hệ máy Nintendo Switch ESRB Teen 10+ Ngày phát hành 23/4/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,250,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Fighting Hệ máy PS4, Xbox One ESRB TeenMild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Violence, Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 27/2/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Nam..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 27/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 27/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 27/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 27/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,430,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 27/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,330,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenBlood, Language, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 13/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy Xbox One, PS4, Nintendo Switch ESRB TeenBlood, Language, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 13/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB TeenBlood, Language, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 13/3/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy Xbox One, PS4 ESRB TeenBlood and Gore, Mild Language, Partial Nudity, Violence Ngày phát hành 6/4/2015 Nhà sản xuất & phát hành Namco   DARK SOULS SCHOLAR OF THE FIRST SIN P vs P hoành tráng. Dark Soul 2: ..
1,080,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4 ESRB TeenCartoon Violence, Crude Humor, Mild Language, Suggestive Themes Ngày phát hành 14/10/2019 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games   THE WITCHER 3: WILD HUNT Một ..
850,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4 ESRB TeenCartoon Violence, Crude Humor, Mild Language, Suggestive Themes Ngày phát hành 14/10/2019 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games   THE WITCHER 3: WILD HUNT Một ..
600,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Fighting Hệ máy PS4 ESRB TeenCartoon Violence, Crude Humor, Mild Language, Suggestive Themes Ngày phát hành 29/06/2015 Nhà sản xuất & phát hành Namco   J-STARS VICTORY VS PLUS Những trận chi..
500,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Fighting Hệ máy PS4, Xbox One ESRB Teen Crude Humor, Mild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Violence Ngày phát hành 1/6/2017 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games Được xây dựng dựa trên bộ công cụ Unreal Engine 4, Tekk..
750,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB Teen Cartoon Violence, Mild Blood, Mild Language, Mild Suggestive Themes Ngày phát hành 21/9/2017 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco ..
980,000₫
Showing 1 to 16 of 69 (5 Pages)