Menu
Your Cart

Game PS5

Game PS4

Saints Row Saints Row
Mới Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Koch Media
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Xbox ESRB Mature 17+ Ngày phát hành 23/8/2022 Nhà sản xuất & phát hành Koch Media..
Call 1.900.6098
SD Gundam Battle Alliance SD Gundam Battle Alliance
Mới Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch ESRB Teen Blood, Fantasy Violence, Language, Partial Nudity Ngày phát hành 25/8/2022 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
Call 1.900.6098
Nhà sản xuất: THQ Nordic
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS5, PS4, Xbox ESRB Marture 17+ Ngày phát hành 01/03/2022 Nhà sản xuất & phát hành THQ Nordic..
1,030,000₫
Outriders Worldslayer Outriders Worldslayer
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS4, PS5 ESRBEveryone 10+ Ngày phát hành7/7/2022 Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,370,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loạiAction Adventure Hệ máyNintendo Switch, PS4, PS5 ESRBEveryone 10+ Ngày phát hành7/7/2022 Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
960,000₫
God of War: Ragnarok Jötnar Edition God of War: Ragnarok Jötnar Edition
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Sony Entertainment
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4 ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 9/11/2022 Nhà sản xuất & phát hành Sony Entertainment Trọn bộ ..
7,000,000₫
God of War: Ragnarok Collector’s Edition God of War: Ragnarok Collector’s Edition
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Sony Entertainment
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4 ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 9/11/2022 Nhà sản xuất & phát hành Sony Entertainment Trọn bộ ..
6,000,000₫
God of War: Ragnarok God of War: Ragnarok
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Sony Entertainment
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4 ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 9/11/2022 Nhà sản xuất & phát hành Sony Entertainment Xem thêm tại..
1,500,000₫
Matchpoint: Tennis Championships Matchpoint: Tennis Championships
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Kalypso Media
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS5, PS4, Xbox ESRB Everyone Ngày phát hành 07/07/2022 Nhà sản xuất & phát hành Kalypso Media..
Call 1.900.6098
The Last of Us: Part I The Last of Us: Part I
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Sony Entertainment
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5 ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Use of Drugs, Sexual Content Ngày phát hành 02/09/2022 Nhà sản xuất & phát hành Sony Com..
Call 1.900.6098
Stray Stray
Sắp Có Hàng Call 19006098
Nhà sản xuất: Arnapurna Interactive
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4 ESRB Teen Ngày phát hành 19/07/2022 Nhà sản xuất phát hành Arnapurna Interactive..
Call 1.900.6098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Xbox ESRB Everyone Ngày phát hành 01/07/2022 Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
1,780,000₫
Nhà sản xuất: Just For Games
Thông tin game Thể loạiAction Adventure Hệ máyPS4, PS5, Nintendo Switch ESRBEveryone 10+ Ngày phát hành27/05/2022 Nhà sản xuất & phát hànhJust For Games..
800,000₫
Nhà sản xuất: Sold Out
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS5, PS4, Xbox ESRB Mature 17+ Blood and Gore, Intense Violence, Language Ngày phát hành 26/5/2022 Nhà sản xuất & phát hành Sold Out..
1,300,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One/Series ESRB Mature 17+violence, blood and gore, sexual content and/or strong language Ngày phát hành 10/9/2021 Nhà sản xuất & phát hành..
1,380,000₫
Deathloop - ASIA Deathloop - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bethesda Softworks
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS5 ESRB Mature 17+ Ngày phát hành 14/09/2021 Nhà sản xuất & phát hành Bethesda Softworks Deathloop tựa game được phát triển dưới bàn tay của Arkane Lyon Studio đ..
1,580,000₫
Showing 1 to 16 of 187 (12 Pages)