CHI TIẾT GIÁ THU MUA PLAYSTATION 4

PLAYSTATION 4 FAT

1.200.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 500GB

3.500.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 1TB

3.800.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 1TB

4.800.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 2TB

5.500.000Đ
CHI TIẾT GIÁ THU MUA NINTENDO SWITCH

NINTENDO SWITCH LITE

1.800.000Đ

NINTENDO SWITCH V1

1.800.000Đ

NINTENDO SWITCH V2

2.700.000Đ
(*) Máy có thể được thu mua cao hoặc thấp hơn tùy tình trạng.
THAM KHẢO GIÁ MÁY CŨ
XEM BÊN DƯỚI
ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
SHOP KIỂM TRA TÌNH TRẠNG MÁY
NHẬN MÁY MỚI
HOÀN TẤT THỦ TỤC

LÊN ĐỜI PLAYSTATION 5

LÊN ĐỜI NINTENDO SWITCH OLED

SỞ HỮU MÁY NGAY - KHÔNG CẦN TRẢ TRƯỚC