Menu
Your Cart

Game Xbox Series X / S

Game Xbox

Nhà sản xuất: Wizards of the Coast
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Xbox Series ESRB Mature 17+Violence, Blood and gore, Language. Ngày phát hành 22/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Wizards of the Coast Dungeons & Dragons: Dark Alliance thuộc thể loại game ..
1,180,000₫
Scarlet Nexus Scarlet Nexus
Sắp Có Hàng
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series ESRB TeenViolence, Suggestive themes, Crude humor, Minimal blood, Simulated gambling, and/or Infrequent use of strong language Ngày phát hành 25/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Bandai..
CALL-1900 6098
Nhà sản xuất: City Interactive
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS5, PS4, Xbox One/Series ESRB Mature 17+ Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 6/4/2021 Nhà sản xuất & phát hành City Interactive..
1,180,000₫
Kaze and the Wild Masks Kaze and the Wild Masks
Sắp Có Hàng
Nhà sản xuất: Soedesco
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox One/Series, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 25/5/2021 Nhà sản xuất & phát hành Soedesco..
CALL-1900 6098
Rust Rust
Sắp Có Hàng
Nhà sản xuất: Facepunch Studios
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, Xbox Series/One ESRB Mature 17+ Ngày phát hành 21/5/2021 Nhà sản xuất & phát hành Facepunch Studios..
CALL-1900 6098
Nhà sản xuất: Capcom
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Xbox One/Series ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 7/5/2021 Nhà sản xuất & phát hành Capcom X..
1,530,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Xbox Series ESRB Mature 17+Blood, Strong Language, Suggestive Themes, Violence Ngày phát hành 23/4/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix Bản thân NieR Replicant Ver.1.22474487139... chính là những di..
1,650,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy Xbox Series ESRB Everyone Ngày phát hành 10/11/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series ESRB Everyone 10+Fantasy Violence Ngày phát hành 16/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,630,000₫
Mortal Shell Mortal Shell
Sắp Có Hàng
Nhà sản xuất: Playstack
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Xbox One/Series ESRB Mature 17+Blood and Gore, Violence Ngày phát hành 4/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Playstack..
CALL-1900 6098
Nhà sản xuất: Maximum Games
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 ESRB Mature 17+Blood, Drug Reference, Strong Language, Violence Ngày phát hành 3/2/2021 Nhà sản xuất & phát hành Maximum Games..
1,380,000₫
Nhà sản xuất: IO Interactive
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS4, PS5, Xbox Series ESRB Mature 17+Blood, Drug Reference, Intense Violence, Strong Language Ngày phát hành 19/1/2020 Nhà sản xuất & phát hành IO Interactive..
1,650,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Xbox One/Xbox Series ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and Alcohol Ngày phát hành 10/12/2020 Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games ..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: 2K Games
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, Nintendo Switch, Xbox One ESRB Everyone Ngày phát hành 3/9/2020 Nhà sản xuất & phát hành 2K Games..
1,430,000₫
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loại Sports Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch ESRB Everyone Ngày phát hành 9/10/2020 Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts Dành cho bạn nào chưa biết thì FIFA hay FIFA Football hoặc FIFA Soccer là series trò chơi bóng đá ra mắt..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Ubisoft
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Xbox Series ESRB Mature 17+ Ngày phát hành 10/11/2020 Nhà sản xuất & phát hành Ubisoft..
1,350,000₫
Showing 1 to 16 of 24 (2 Pages)