Menu
Your Cart

Square Enix

Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Nintendo Switch ESRB Teen Ngày phát hành 24/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix Trong Legend of Mana bạn sẽ vào vai một nhân vật vô danh, được giao cho..
1,380,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Nintendo Switch ESRB Teen Ngày phát hành 24/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix Trong Legend of Mana bạn sẽ vào vai một nhân vật vô danh, được giao cho..
990,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Xbox Series ESRBMature 17+Blood, Strong Language, Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành23/4/2021Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix Bản thân NieR Replicant Ver.1.22474487139... chính là những di sản, cảm hứng cho phần tiếp theo của NieR: Automata. Với nh..
1,430,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS5 ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 11/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,880,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS5 ESRB TeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco Ngày phát hành 11/6/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,980,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành5/11/2019 Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix Trọn bộ sản phẩmBase game All seven DLC challenge tombs All downloadable weapons, outfits, and ski..
730,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy PS4, Xbox Series ESRB Mature 17+Blood, Strong Language, Suggestive Themes, Violence Ngày phát hành 23/4/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix Bản thân NieR Replicant Ver.1.22474487139... chính là những di..
1,650,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Xbox Series ESRBMature 17+Blood, Strong Language, Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành23/4/2021Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix Bản thân NieR Replicant Ver.1.22474487139... chính là những di sản, cảm hứng cho phần tiếp theo của NieR: Automata. Với nh..
1,650,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại RPG Hệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox One ESRB Everyone 10+Cartoon Violence, Comic Mischief Ngày phát hành 27/11/2020 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,130,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS4, PS5, Xbox Series X/S ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language, Suggestive Themes, Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 1/4/2021 Nhà sản xuất ..
1,680,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy Nintendo Switch ESRB Mature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language Ngày phát hành 10/12/2019 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,190,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series ESRB Everyone 10+Fantasy Violence Ngày phát hành 26/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,480,000₫ 1,580,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Shooter Hệ máy PS4, Xbox Series X ESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language, Suggestive Themes, Users Interact, In-Game Purchases Ngày phát hành 1/4/2021 Nhà sản xuất & p..
1,680,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series ESRB Everyone 10+Fantasy Violence Ngày phát hành 16/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,630,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series ESRB Everyone 10+Fantasy Violence Ngày phát hành 26/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,380,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loại Action Adventure Hệ máy PS5, PS4, Xbox One ESRB TeenLanguage, Mild Blood, Violence Ngày phát hành 18/3/2021 Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,280,000₫
Showing 1 to 16 of 58 (4 Pages)