BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY GAME XBOX
LỗiGiá
XBOX 360 FATXBOX 360 SLIM / EXBOX ONEXBOX ONE X/S
Vệ sinh máy Không nhận 200 500 500
Lỗi Kẹt Cơ Ổ Đĩa 150 Không sửa được Liên hệ Liên hệ
Lỗi Không Đọc Đĩa 450 600 1200 1200
Lỗi Có Nguồn Không Hình X 550 900-1200 900-1500
Nâng cấp chương trình ổ cứng 150 200 500 500
Hack Ổ cứng - JTAG Không nhận 900-1350 Không nhận Không nhận
Hack Ổ đĩa - LT3.0 450 600-2200 Không nhận Không nhận
Lỗi treo logo Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Lỗi Đèn Đỏ, Đèn Vàng Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Lỗi mất nguồn Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Đơn vị tính: nghìn đồng

*Các lỗi khác vui lòng liên hệ 028 73 060 666