CHI TIẾT GIÁ THU MUA

PLAYSTATION 4 FAT

2.300.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 500GB

2.800.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 1TB

3.300.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 1TB

5.000.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 2TB

5.500.000Đ
(*) Giá thu mua chỉ áp dụng khi lên đời PS5 trực tiếp tại HALO.
THAM KHẢO GIÁ MÁY CŨ
XEM BÊN DƯỚI
ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
SHOP KIỂM TRA TÌNH TRẠNG MÁY
NHẬN MÁY MỚI
HOÀN TẤT THỦ TỤC

LÊN ĐỜI PLAYSTATION 5

SỞ HỮU MÁY NGAY - KHÔNG CẦN TRẢ TRƯỚC