Tải file cập nhật PES 2020 tại đây (T11/2019)

Thông tin

  • Chính sửa giải Premier League đúng với thực tế (Áo, Logo, Tên).
  • Chính sửa giải Championship đúng với thực tế (Áo, Logo, Tên).
  • Chính sửa giải La Liga Santander đúng với thực tế (Áo, Logo, Tên).
  • Chính sửa giải Serie A Italy đúng với thực tế (Áo, Logo, Tên).
  • Chính sửa giải Bundesliga đúng với thực tế (Áo, Logo, Tên).
  • Cập nhật lại các đội Quốc Gia.
  • Thêm Câu lạc bộ MyClub Legends (bao gồm các cầu thủ Huyền Thoại Legend trong chế độ MyClub).
  • Tương thích với Live Update và chế độ League. Bản cập nhật bao gồm chuyển nhượng gần như hoàn toàn đối với những giải đấu và câu lạc bộ lớn được yêu thích.
  • File update trên có thể sử dụng cho cả 3 hệ đĩa PES 2019 (ASIA, EU, US)

Các bước cập nhật PES

A. CẬP NHẬT LOGO, TÊN, CHUYỂN NHƯỢNG CẦU THỦ, HLV v.v… CHO CÁC CÂU LẠC BỘ

Bước 1. Format usb thành FAT32 trên máy tính.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Chúng ta copy toàn bộ thư mục "WEPES" đã tải vào usb và để ở ngoài tuyệt đối không đặt trong thư mục nào khác, như hình.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 2. Vào "EXTRAS" -> "EDIT"

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 3. Vào "Import/Export"

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước này chúng ta cần phải có tài khoản PSN và kết nối internet, nếu không có chúng ta không thể thực hiện những bước tiếp theo.

Bước 4. Vào "Import Team" (cập nhật Logo, Tên, Chuyển Nhượng, Chỉ Số, SVĐ, Huấn Luyện Viên, Cầu thủ của các Câu Lạc Bộ)

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 5. Chọn "OK"

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 6. Tại đây chúng ta đánh dấu tất cả những file trong danh sách, ngoại trừ 3 đội: Bayern Munich, Bayern Leverkusen và Schalke 04 vì 3 đội này có sẵn trong PES 2020 nên không cần chọn ở bước này.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 7. Đánh dấu vào 2 dòng như hình ("Apply player and Squad data." và "Overwriting image files of the same name") Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 8. Sau khi cập nhật thành công sẽ hiện thông báo như hình. Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 9. Chúng ta vào lại "Import Team" lần nữa và chúng ta đánh dấu 3 đội đã bỏ chọn phía trên

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 10. Đánh dấu vào dòng thứ 2 như hình ("Overwriting image files of the same name") Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Sau khi cập nhật thành công sẽ hiện thông báo như hình. Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Như vậy là chúng ta đã cập nhật thành công LOGO, TÊN, CHUYỂN NHƯỢNG CẦU THỦ, HLV v.v… cho các câu lạc bộ. Chúng ta tiếp tục làm theo hướng dẫn phần B phía dưới để cập nhật LOGO, TÊN cho các giải đấu.

B. CẬP NHẬT LOGO, TÊN CÁC GIẢI ĐẤU

Bước 1. Chúng ta vào "Import Competition" trong “Import/Export”

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 2. Chúng ta có thể đánh dấu toàn bộ (theo hướng dẫn "Select all files" bên dưới) hoặc chỉ chọn những giải mình yêu thích, sau đó chọn "Go to Detailed Settings" phía trên.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 3. Đánh dấu vào mục như hình "Overwriting image files of the same name". Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Bước 4. Sau khi cập nhật thành công sẽ hiện thông báo như hình. Chọn OK.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn cập nhật PES 2020