Game miễn phí PlayStation Plus tháng 2/2022

Game Miễn Phí Tháng 2
  1. EA Sports UFC 4
  2. Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure
  3. Planet Coaster: Console Edition

Lưu ý:
- Thời gian bắt đầu để nhận các tựa game trên là 1/2/2022.
- Hạn chót để nhận các tựa game PS Plus của tháng 2 là 28/2/2022.

Game miễn phí PlayStation Now tháng 2/2022

Game Miễn Phí Tháng 2
  1. Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
  2. Little Big Workshop
  3. Through the Darkest of Times
  4. Death Squared

Lưu ý:
- Thời gian bắt đầu để nhận các tựa game trên là 1/2/2022.

Những tựa game đáng mong đợi tháng 2/2022 - Tháng này chơi gì

Theo dõi thêm những tin game khác tại

SAY GAME